Prodejna

Prodejna je dobře vybavená materiálem a nářadím

Sklady

Dvůr s materiálem a kamenivem